Průmysl máme pod kůží

Rozumíme potřebám malých a středních podniků. Vedle třinácti aktuálně držených podniků jsme již dvanáct projektů ukončili. Restrukturalizovali a rozvíjeli jsme podniky v problémech. Pomáhali jsme byznysu růst.

Věnujeme mu péči už 20 let. Úspěšně jsme divestovali 12 projektů

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

Případové studie

2010

Slovenský Texiplast, ve kterém naše společnost KORDÁRNA Plus držela v roce 2010 minoritní podíl, vyrábí geotextilie a geosyntetika pro pozemní stavitelství. Dobrá kondice firmy, na tuzemském trhu ojedinělý produkt a silné proexportní zaměření firmu předurčovaly k dalšímu růstu. V roce 2011 jsme odkoupili majoritní podíl a manažersky a investičně podpořili rozvoj společnosti.

 

2013

Během tří let jsme investovali do moderního strojního zařízení, rozvoje finálního produktu a zefektivnění organizace výroby. Přistoupili jsme také k oddělení divize geotextilií z mateřské Kordárny a jejímu přesunu do Texiplastu. Výrobu jsme tak kompletně integrovali do slovenského závodu v Ivanke při Nitre. Po třech letech od převzetí společnosti Texiplast ji od Jet Investment kupuje přední světový výrobce materiálů pro průmyslové využití Low&Bonar.

 

Společnost s více než 100 zaměstnanci prosperuje a rozvíjí své výrobní portfolio pod silným mezinárodním vlastníkem.

 

Realizovaný výnos představoval 3,2násobek vstupní investice.

 

2000

Společnost v době našeho převzetí vykazovala záporný hospodářský výsledek. Organizačně byla členěna do tří na sobě nezávislých výrobních programů – impregnace papíru a laminaci desek pro nábytkářský průmysl, zpracování lněného stonku ve vlastních tírnách a kovovýroby s vlastním vývojem jednoduchých zemědělských strojů.

 

2001

Společnost jsme nejprve stabilizovali uzavřením neperspektivního programu kovovýroby a snížením počtu administrativních pracovníků. Během jednoho roku jsme tak mohli najít strategické partnery pro dvě zbývající funkční divize. Laminaci včetně know-how, výrobních aktiv a nemovitostí do svého výrobního portfolia zařadil jeden z největších výrobců dřevovláknitých a MDF desek, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Divize zpracování lnu včetně většiny tíren našla majitele ve společnosti založené a vlastněné především pěstiteli lnu.

 

Díky restrukturalizačním krokům Jet Investment se podařilo z nefunkční společnosti vyčlenit zdravé divize a z velké části zachovat tradiční výrobu i pracovní místa upadajícího podniku.

 

Realizovaný výnos představoval 3,9násobek vstupní investice.

 

1999

Sběrné surovin vykupovaly, třídily a následně prodávaly druhotné suroviny. Podnik také centrálně řídil desítky regionálních středisek, které spravovaly stovky dalších lokálních výkupen druhotných surovin. Takto náročná organizační struktura znemožňovala podniku dostatečně vydělávat.

 

2001

Po rozdělení společnosti na jednotlivá střediska jsme většinu z nich odprodali zájemcům z řad zpracovatelů a obchodníků s druhotnými surovinami (např. Remat nebo ASA). Některé méně zajímavé výkupny jsme odprodali přímo jejich zaměstnancům.

 

I přes ukončení obchodní činnosti původní společnosti se business dál úspěšně rozvíjí pod novými vlastníky.

 

Realizovaný výnos představoval 2,9násobek vstupní investice.

 

2001

Jet Investment majetkově vstoupil do krachující společnosti ZPA Nová Paka, když stávající management nebyl schopen realizovat podnikatelský záměr, který by společnost vyvedl z krize. K vyhrocení situace přispěla i úvěrující banka, která požadovala jednorázové okamžité splacení úvěru, a tím společnosti hrozil úpadek.

 

2007

Nový krizový management dosazený společností Jet Investment vypracoval záměr vyvedení firmy z úpadku, jeho hlavními parametry bylo dohodnutí úvěrování jinou bankou, redukce počtu zaměstnanců úměrně k dosahovaným tržbám, správné nastavení obchodní a cenové politiky, zaktivování nepotřebného majetku a zejména rozvoj hlavního výrobního programu, protože výroba měřicí a regulační techniky pro průmyslové použití byla vyhodnocena jako velice perspektivní.

 

Dlouhodobě ztrátová firma si naplněním ozdravného plánu opětovně vybudovala pevné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. Udržela si kontinuálně vysokou kvalitu výroby a zvládla náročnou certifikaci svého výrobního programu pro jadernou energetiku. ZPA Nová Paka úspěšně pokračuje ve své podnikatelské činnosti, rozvíjí a zdokonaluje svůj nosný výrobní program, který má tradici více jak 72 let.

 

Realizovaný výnos představoval 6,8násobek vstupní investice.

 

1998

Již při vstupu do společnosti Moravské autoopravny bylo zřejmé, že jedna z nástupnických firem ČSAD se svým úzce zaměřeným výrobním programem na generální opravy a repase nákladních automobilů Tatra nedokáže v nových podmínkách obstát. Proti ní stála řada menších, konkurenčních firem, které dokázaly nabídnout podobné služby i kvalitu s daleko nižšími náklady. Negativní vliv na chod společnosti měly také samotné problémy automobilky Tatra.

 

2002

Podařilo se úspěšně naplnit investiční záměr ukončení výrobní činnosti a prodeje aktiv rozsáhlého areálu.

 

Realizovaný výnos představoval 4násobek vstupní investice.

 

firma v roce převzetí

výsledek

 firma v roce divestice

zhodnocení

firma v roce převzetí

výsledek

 firma v roce divestice

zhodnocení

firma v roce převzetí

výsledek

 firma v roce divestice

zhodnocení

zhodnocení

firma v roce převzetí

 firma v roce divestice

firma v roce převzetí

výsledek

 firma v roce divestice

zhodnocení

Texiplast

Českomoravský len

Sběrné suroviny

ZPA Nová Paka

Moravské autoopravny

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034

 

Případové studie

Texiplast

firma v roce převzetí

2010—Slovenský Texiplast, ve kterém naše společnost KORDÁRNA Plus držela v roce 2010 minoritní podíl, vyrábí geotextilie a geosyntetika pro pozemní stavitelství. Dobrá kondice firmy, na tuzemském trhu ojedinělý produkt a silné proexportní zaměření firmu předurčovaly k dalšímu růstu. V roce 2011 jsme odkoupili majoritní podíl a manažersky a investičně podpořili rozvoj společnosti.

 

firma v roce divestice

2013 — Během tří let jsme investovali do moderního strojního zařízení, rozvoje finálního produktu a zefektivnění organizace výroby. Přistoupili jsme také k oddělení divize geotextilií z mateřské Kordárny a jejímu přesunu do Texiplastu. Výrobu jsme tak kompletně integrovali do slovenského závodu v Ivanke při Nitre. Po třech letech od převzetí společnosti Texiplast ji od Jet Investment kupuje přední světový výrobce materiálů pro průmyslové využití Low&Bonar.

 

výsledek

Společnost s více než 100 zaměstnanci prosperuje a rozvíjí své výrobní portfolio pod silným mezinárodním vlastníkem.

 

zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 3,2násobek vstupní investice.

Českomoravský len

firma v roce převzetí

2000Společnost v době našeho převzetí vykazovala záporný hospodářský výsledek. Organizačně byla členěna do tří na sobě nezávislých výrobních programů – impregnace papíru a laminaci desek pro nábytkářský průmysl, zpracování lněného stonku ve vlastních tírnách a kovovýroby s vlastním vývojem jednoduchých zemědělských strojů.

 

firma v roce divestice

2001Společnost jsme nejprve stabilizovali uzavřením neperspektivního programu kovovýroby a snížením počtu administrativních pracovníků. Během jednoho roku jsme tak mohli najít strategické partnery pro dvě zbývající funkční divize. Laminaci včetně know-how, výrobních aktiv a nemovitostí do svého výrobního portfolia zařadil jeden z největších výrobců dřevovláknitých a MDF desek, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Divize zpracování lnu včetně většiny tíren našla majitele ve společnosti založené a vlastněné především pěstiteli lnu.

 

výsledek

Díky restrukturalizačním krokům Jet Investment se podařilo z nefunkční společnosti vyčlenit zdravé divize a z velké části zachovat tradiční výrobu i pracovní místa upadajícího podniku.

 

zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 3,9násobek vstupní investice.

Sběrné suroviny

firma v roce převzetí

1999Sběrné surovin vykupovaly, třídily a následně prodávaly druhotné suroviny. Podnik také centrálně řídil desítky regionálních středisek, které spravovaly stovky dalších lokálních výkupen druhotných surovin. Takto náročná organizační struktura znemožňovala podniku dostatečně vydělávat.

 

 firma v roce divestice

2001Po rozdělení společnosti na jednotlivá střediska jsme většinu z nich odprodali zájemcům z řad zpracovatelů a obchodníků s druhotnými surovinami (např. Remat nebo ASA). Některé méně zajímavé výkupny jsme odprodali přímo jejich zaměstnancům.

 

výsledek

I přes ukončení obchodní činnosti původní společnosti se business dál úspěšně rozvíjí pod novými vlastníky.

 

zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 2,9násobek vstupní investice.

ZPA Nová Paka

firma v roce převzetí

2001Jet Investment majetkově vstoupil do krachující společnosti ZPA Nová Paka, když stávající management nebyl schopen realizovat podnikatelský záměr, který by společnost vyvedl z krize. K vyhrocení situace přispěla i úvěrující banka, která požadovala jednorázové okamžité splacení úvěru, a tím společnosti hrozil úpadek.

 

 firma v roce divestice

2007—Nový krizový management dosazený společností Jet Investment vypracoval záměr vyvedení firmy z úpadku, jeho hlavními parametry bylo dohodnutí úvěrování jinou bankou, redukce počtu zaměstnanců úměrně k dosahovaným tržbám, správné nastavení obchodní a cenové politiky, zaktivování nepotřebného majetku a zejména rozvoj hlavního výrobního programu, protože výroba měřicí a regulační techniky pro průmyslové použití byla vyhodnocena jako velice perspektivní.

 

výsledek

Dlouhodobě ztrátová firma si naplněním ozdravného plánu opětovně vybudovala pevné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. Udržela si kontinuálně vysokou kvalitu výroby a zvládla náročnou certifikaci svého výrobního programu pro jadernou energetiku. ZPA Nová Paka úspěšně pokračuje ve své podnikatelské činnosti, rozvíjí a zdokonaluje svůj nosný výrobní program, který má tradici více jak 72 let.

 

zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 6,8násobek vstupní investice.

Moravské autoopravny

firma v roce převzetí

1998—Již při vstupu do společnosti Moravské autoopravny bylo zřejmé, že jedna z nástupnických firem ČSAD se svým úzce zaměřeným výrobním programem na generální opravy a repase nákladních automobilů Tatra nedokáže v nových podmínkách obstát. Proti ní stála řada menších, konkurenčních firem, které dokázaly nabídnout podobné služby i kvalitu s daleko nižšími náklady. Negativní vliv na chod společnosti měly také samotné problémy automobilky Tatra.

 

firma v roce divestice

2000—Podařilo se úspěšně naplnit investiční záměr ukončení výrobní činnosti a prodeje aktiv rozsáhlého areálu.

 

zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 4násobek vstupní investice.