Články a analýzy

Loading...

  Důležitá upozornění

   

  Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

  Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

  Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

  Adresa společnosti

  Jet Investment, a.s.

  Hlinky 126

  603 00 Brno

  Česká republika

   

  Kontakt recepce

  Tel: +420 543 427 011

  jet@jetinvestment.cz

   

  Kontakt pro investory

  Jan Brávek

  +420 724 357 700

  bravek@jetinvestment.cz

   

  Kontakt pro média

  Petra Kubíčková

  Mob: +420 606 201 124

  kubickova@transparent.cz

  IČ: 03890333

  DIČ: CZ03890333

  Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

   

  Bankovní spojení

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  Masarykovo náměstí 1222/54

  586 01  Jihlava

   

  Číslo účtu: 2110429034/2700

  IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034