S Jet 1 máme na víc

Symbióza existuje i v tvrdém prostředí byznysu. Finance externích investorů nám v Jet Investment otevřely dveře ke kapitálově náročným, atraktivním investicím. Fond Jet 1 zase umožnil kvalifikovaným investorům využít expertizu týmu Jet Investment a podílet se na atraktivních investičních příležitostech.

Investiční období fondu Jet 1 skončilo v roce 2017. Během něj jsme vybudovali diverzifikované portfolio šesti průmyslových skupin, které budeme řídit ke zhodnocení až do konce investičního horizontu v roce 2022.

Investorům fondu spravujeme přes tři miliardy

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

111

3.3

mld.

40

%

15

4

16

% p. a.

investorů

investičního kapitálu (Kč)

vklad partnerů Jet

 podniků

evropské země

iRr za 2 roky

Odvětvová struktura investic fondu Jet 1

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034

 

15

PODNIKŮ

40%

111

VKLAD PARTNERŮ JET

INVESTORŮ

4

EVROPSKÉ ZEMĚ

16 % p. a.

IRR ZA 2 ROKY

3.3 mld.

INVESTIČNÍHO KAPITÁLU (Kč)