Investujte s námi do private equity fondu Jet 2

Dopřejte si luxus vysokého výnosu s přiměřeným rizikem

Po celé Evropě se skrývá mnoho neobjevených investičních příležitostí s velkým potenciálem. Jsou to průmyslové podniky. Některé z nich stojí před expanzí, jiné čekají na návrat do první ligy. Mají jednu společnou věc – potřebují finance a know-how. My máme obojí. Pokud se vyhledáváním a řízením firem zabýváte už 20 let tak jako my, snižujete riziko takové investice na minimum. Fondy Jet pro kvalifikované investory jsou tu od toho, abyste se na objemných investicích do private equity mohli podílet spolu s námi a profitovat z jejich vysokých výnosů.

 

Do fondu Jet 1 se před dvěma lety rozhodlo investovat více než 100 investorů z celé ČR a ze zahraničí. Fond doposud dosáhl zhodnocení 16 % p. a. Stejnou příležitost bychom rádi nabídli i vám.

 • Chci vám zavolat

  Investici vám osobně představíme

  Děkujeme za váš zájem o fond Jet 2. Je nám jasné, že o tak důležité investici se nerozhodujete online. Rádi bychom si s vámi o vašem záměru promluvili a popřípadě našli vhodný termín osobní schůzky.

  Investice 1–10 milionů Kč

  Věnovat se vám budou David KufaTomáš Kálal ze společnosti CONSEQ

  +420 602 769 223+420 728 083 535

  Investice 10 milionů Kč a výše

  Věnovat se vám bude

  Jan Brávek z Jet Investment.

  Volejte prosím +420 724 357 700

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

Mluví za nás dlouhodobé
výsledky

Jako garanci vám nabízíme vynikající track record. Za posledních dvacet let jsme napsali úspěšné příběhy pětadvaceti fabrik. Začínali jsme tehdy s milionem a dnes pro naše investory vyděláváme miliardy. Investujeme totiž jen do projektů, kterým věříme.

Vaše investice
neřídíme od stolu

Na vašich vysokých výnosech nepracujeme z kanceláře. Naši projektoví ředitelé každý podnik osobně v provozu řídí. Jejich odměny jsou navíc zcela závislé na tom, zda se společnosti daří. Jsme motivováni zhodnotit vaši investici na maximum.

S námi investujete dle uznávaných standardů

Uplatňujeme standardizované principy fundrisingu, investování a řízení investiční společnosti. Máme licenci k zakládání a obhospodařování private equity fondů v celé EU. Vaše investice navíc podléhají přísnému dohledu ČNB.

Jak se stát investorem Jet 2

Krok za krokem

 

Před tím, než investujete

Každý investor je originál. Vaše potřeby a otázky s vámi probereme osobně na schůzce tváří v tvář. Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Rádi jej zodpovíme nad šálkem kávy. Máte obavy? Pokusíme se je rozptýlit. Zavolejte nám a domluvte si termín, který vám bude vyhovovat.

Investiční období fondu

První tři roky investičního horizontu, který je pro fond Jet 2 stanoven na osm až deset let, pro vás budou nejrušnějším obdobím. Od roku 2018 do roku 2021 si Jet Investment bude od svých investorů postupně svolávat jejich finanční prostředky a bude je využívat k akvizicím do cílových podniků. V případě takzvaného „capital call“ máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě.

Podpis investiční smlouvy

Rozhodli jste se s námi investovat? Vážíme si vaší důvěry! Naším prvním společným krokem bude podepsání investiční smlouvy. Jde o dohodu, ve které se zavazujete investovat ve fondu Jet 2 úpisem akcií. Smlouva jasně stanovuje maximální částku, kterou hodláte zainvestovat a která nesmí být překročena. Spolu se smlouvou obdržíte ještě stanovy fondu, které určují práva a povinnosti jeho členů, a také statut fondu, který jasně vymezuje jeho investiční strategii a je předkládán Českou národní bankou.

1

2

3

4

Za polovinou investičního horizontu

Manažeři Jet Investment mají po dobu existence fondu stejný cíl jako vy, totiž vrátit vám co nejdříve pořizovací hodnotu akcií. Důvod je zcela pragmatický. Dokud na svém účtu nebudete mít zpět to, co jste zainvestovali, investiční společnost ani její zakladatelé nemají nárok na výkonnostní odměnu. Ačkoliv neumíme předvídat, kdy k tomu přesně dojde (nejspíše v druhé polovině horizontu), můžeme vás ujistit, že jsme maximálně motivováni k tomu, aby se tak stalo co nejdříve.

5

Váš exit z fondu

Na konci investičního horizontu zbydou ve fondu pouze likvidní aktiva, tedy finanční prostředky z prodeje společností. V tu chvíli se fond Jet 2 přemění z uzavřeného na otevřený a umožní vám exit tím, že mu odprodáte své akcie. Věříme, že po osmi až deseti letech od vaší investice to pro vás bude příjemná povinnost.

Vše o Jetu v několika minutách

FAQ

Na co se investoři často ptají

 • Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

  Investice do fondů kvalifikovaných investorů, kam patří i fondy Jet, nejsou otevřeny široké veřejnosti. Fondy Jet umožňují investorům, nejčastěji finančním institucím a fyzickým osobám, podílet se na mnohonásobně větších investičních příležitostech, než na které by mohli dosáhnout sami. I proto s námi můžete investovat pouze v případě, že jste si vědomi rizik, které s sebou investice do fondu přináší, a že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí. Tuto skutečnost ještě před investicí musíte potvrdit v prohlášení. Váš status kvalifikovaného investora pak potvrzuje administrátor fondu.

 • Existuje nějaký limit pro výši investice?

  Minimální investice do fondu Jet 2 je 1 milion korun, horní limit není stanoven. Výše investice nicméně ovlivňuje, s jakým subjektem budete investici řešit. Investice 10 milionů a výše jsou v naší kompetenci a investiční smlouvu tak budete podepisovat se zástupcem Jet Investment. Pokud se rozhodnete investovat pod 10 milionů, pečovat o vás bude naše partnerská společnost CONSEQ. Díky tomu budeme moci každému investorovi věnovat více času a osobní péče. Ať už se ale rozhodnete investovat jakoukoliv částku, vaše práva i povinnosti investora zůstávají identické.

 • Jakou návratnost své investice mohu s fondem Jet 2 očekávat?

  Cílovou vnitřní míru návratnosti po odečtení všech nákladů a odměn jsme pro fond Jet 2 stanovili na 15 % za rok a více. Náš předpoklad o výnosnosti aktuálně naplňuje také fond Jet 1, který za dva roky dosáhl na zhodnocení 16 % p. a.

 • Kdy mohu investovat do fondu Jet 2?

  Upisovací období fondu Jet 2 probíhá od března do října 2018. Pokud o investici vážně uvažujete, raději nás kontaktujte co nejdříve. V případě, že se fond naplní ještě před konečným termínem, nebude již možné do fondu investovat. Další možnost podílet se na našich investicích a výnosech vám budeme moci nabídnout až za několik let se zamýšlenými fondy Jet 3 a Jet 4.

 • Jaká bude cílová hodnota kapitálu Jet 2 po upsání všech investic v říjnu 2018?

  Cílová hodnota kapitálu fondu se pohybuje v rozmezí 2,5 miliardy až 5 miliard korun.

 • Jak dlouhý je investiční horizont fondu Jet 2?

  Ideálně osm, maximálně pak deset let.

 • Co znamená, že je fond Jet 2 uzavřeného typu?

  Akcie, které ve fondu vlastníte, vždy odpovídají jeho vlastněnému majetku, tzn. primárně nelikvidním majetkovým účastem v podnicích. Proto není možné, aby fond v průběhu svého investičního horizontu odkupoval vlastní akcie na žádost investorů.

 • Mohu z fondů Jet vystoupit v průběhu investičního horizontu?

  Na takovou možnost jsme samozřejmě připraveni. Ačkoliv je fond Jet 2 uzavřeného typu, ctíme vaše přání fondovou strukturu opustit. K tomuto účelu pro vás máme připraveny takzvané „aukce“, které se konají minimálně jednou ročně a v nichž můžete za naší asistence své akcie divestovat. Nutnou podmínkou prodeje vašich akcií je samozřejmě poptávka ze strany nakupujícího, divestice bohužel nemůžeme garantovat.

 • Co to je aukce a jak probíhá?

  Potřebujete z fondu Jet 2 vystoupit před ukončením investičního horizontu? Během každoroční aukce vás Jet Investment anonymně propojí s investory, kteří mají zájem vaše akcie odkoupit. Své akcie můžete převést buď stávajícím investorům fondu, nebo zcela nově příchozím, kteří splní legislativní požadavky kvalifikovaného investora. Teprve, když se s protistranou naším prostřednictvím dohodnete, odhalíme identitu vaši i protistrany. Veškerou administrativu spojenou s prodejem akcií a převodem vašich povinností na nového investora vyřešíme za vás.

 • Co je to capital call a kdy se mě bude týkat?

  Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet 2 tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „ svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak proběhne několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě. Po každém capital call navíc obdržíte výpis z účtu, ze kterého zjistíte přesný objem akcií, který ve fondu držíte.

 • Víte dopředu, do jakých společností budete investovat a kolik jich bude?

  Plánujeme investovat do osmi až patnácti malých a středních výrobních společností v Evropě, ze kterých vybudujeme čtyři až pět oborových platforem. Z hlediska fáze vývoje, ve kterých se podniky nacházejí, budeme i nadále postupovat dle naší dosavadní strategie a uskutečňovat akvizice typu buy-out, growth, rescue / turnaround a late-stage venture. Při investicích do průmyslových oborů budeme dbát na diverzifikaci portfolia. Půjde především o strojírenství, speciální chemii, technické textilie, stavební materiály, obnovitelné zdroje energie, automotive, letecký a železniční průmysl, avšak nebudeme se bránit ani oportunistickým investicím.

 • Kdo jsou investoři fondů Jet?

  Jako největší český private equity fond umožňujeme investice fyzickým osobám. Do fondu Jet 1 s námi investovalo více než sto podnikatelů a manažerů, přičemž minimální vklad činil pět milionů korun. Fond Jet 2 bude kromě individuálních investorů otevřen i finančním institucím.

 • Jaké je success fee pro Jet Investment?

  Základní odměna za obhospodařování fondu Jet 2 je stanovena na 1,8 % za rok. Nadprůměrných výnosů ale dosahujeme především díky tomu, že naši projektoví manažeři dennodenně přímo v terénu naše podniky řídí. Na výkonnostní odměny máme v Jet Investment nárok teprve ve chvíli, kdy vám plně vrátíme pořizovací hodnotu akcií, typicky v druhé polovině investičního horizontu. Výkonnostní odměna pro obhospodařovatele je 1 %, pro zakladatele pak 20 % z příjmů vyplacených nad úroveň vstupní investice.

 • Jaká je vlastnická struktura fondu Jet 2?

  Generálním partnerem fondu Jet 2 jsou partneři Jet Investment, kteří budou držet deseti- až dvacetiprocentní podíl akcií fondu. Osmdesát až devadesát procent pak bude v držení limitovaných partnerů, především jednotlivců s vysokým čistým jměním a finančních institucí, včetně těch nadnárodních.

Pojmy v private equity

 • angel investments

  Investice do malých firem ve fázi samotného vzniku. Jedná se o mezistupeň mezi vlastním financováním zakladatele/ů a vstupem venture kapitálu. Typickými angel investory jsou jednotlivci z okolí vlastníků firmy.

 • capital call

  Výzva investiční společnosti ke vkladu investorem přislíbené investice do fondu. Výše jednoho capital callu nesmí přesáhnout celkovou výši investorem upsaného kapitálu (capital commitment).

 • private equity

  Sdružený kapitál institucionálních investorů (např. penzijních fondů, pojišťoven, bank, investičních fondů, fondů fondů, family offices) a fyzických osob disponujících vysokým a velmi vysokým čistým jměním, využívaný k přímému financování firem, které nejsou veřejně obchodovány na burze.

 • General Partner (GP)

  General partner je manažer/vlastník fondu s potenciálně neomezenými právy k jednání v otázkách fondu. Je zodpovědný za řízení investic, správu investic a za to mu náleží odměna (tzv. management fee) a procento z výnosu fondu, jejich výši upravuje statut fondu.

 • Limited Partner (LP)

  Investor private equity fondu, též tichý partner. Má pouze omezená (limited) práva v otázkách řízení fondu, nepodílí se na jeho chodu. Náleží mu výnos z investic fondu.

 • private equity fond

  Fond sdružující finance institucionálních, individuálních investorů a manažerů fondu. Cílem private equity fondu je investovat kapitál do veřejně neobchodovaných firem, vytvořit zisk jejich rozvojem a následným prodejem.

 • private equity & venture capital

  Venture capital představuje finanční zdroje investované do firem v rané fázi jejich rozvoje. Private equity capital představuje finanční zdroje investované do firem v pozdní fázi jejich rozvoje a do zralých firem.

 • track record

  Výsledky prokazatelně dokládající dlouhodobé zisky a výnosnost fondu

 • capital commitment

  Celková částka, kterou se investor zavázal investovat do fondu. Tato částka není investována najednou, ale postupně na základě výzvy manažera fondu v tzv. capital callu, tedy v okamžiku, kdy se fond chystá koupit novou společnost.

 • EBITDA

  Zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Jde o indikátor ukazující provozní výkonnost společnosti.

 • venture investments

  Investice do menších firem v počáteční fázi rozvoje s vysokým růstovým potenciálem (start-upy), které potřebují finanční kapitál pro uvedení produktu na trh, rozvoj stávajícího produktu či jeho marketingu. Typickými investory jsou tzv. venture fondy.

 • late stage venture

  Investice do relativně rozvinutých firem s vlastním produktem, které pro svůj další rozvoj nemají vybudovanou korporátní manažerskou strukturu a dostatek finančního nebo strategického kapitálu. Obvykle se jedná o manažerskou a finanční podporu nových produktů, technologií nebo celkové firemní expanze. Typickými investory jsou private equity fondy.

 • growth

  Investice do zralých firem se zavedenou pozicí na trhu, které potřebují finance pro vlastní rozvoj, expanzi na nové trhy nebo financování akvizice. Typickými investory jsou private equity fondy.

 • buy-out

  Odkup majoritního podílu firmy

 • akvizice

  Proces získávání nebo nabytí předem definovaného majetku, v případě private equity fondu obvykle převzetí společnosti

 • růstová & dividendová část portfolia

  Kombinace dvou základních částí portfolia, která diverzifikuje investiční riziko z pohledu druhů příjmů. Dividendová část portfolia představuje prosperující podniky, které nabízejí zajímavý a stabilní dividendový výnos. Růstová část portfolia představuje společnosti s výrazným potenciálem restrukturalizace a následného růstu.

 • likvidita

  Schopnost, respektive rychlost, s jakou lze proměnit aktiva v peněžní prostředky

 • turn-around / rescue

  Investice do krátkodobě neprosperujících firem s cílem konsolidovat a restrukturalizovat jejich fungování. V některých případech se připouští také likvidační procesy.

 • diverzifikace

  Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů s cílem snížit investiční riziko

 • cashflow

  Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období

 • due diligence

  Komplexní prověrka společnosti před vstupem investora do cílové společnosti. Mimo jiné zahrnuje hloubkový finanční, manažerský a technický audit.

 • exit strategie

  Předem stanovený postup při dosažení strategického cíle investora, případně postup při selhání stanovené strategie. Typickými exit strategiemi mohou být: prodej firmy strategickému partnerovi, sloučení s jinou firmou, vstup na burzu nebo také uzavření firmy.

 • IRR (internal rate of return)

  Vnitřní výnosové procento je velmi objektivním ukazatelem výnosnosti investice poměřujícím v čase její příjmy a hodnotu k investované částce.

 • Paid-in Capital (PIC)

  Podíl svolaného kapitálu k celkovému upsanému kapitálu fondu

 • Distributed Value to Paid-in multiple (DVPI)

  Podíl kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu

 • Residual Value to Paid-in multiple (RVPI)

  Podíl hodnoty fondového kapitálu ke svolanému kapitálu

 • Total Value to Paid-in multiple (TVPI)

  Podíl součtu hodnoty fondového kapitálu a kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu . Využívá se jako ukazatel výkonu fondu před ukončením jeho životního cyklu.

 • p. a. (per annum)

  Výnos přepočtený na roční bázi

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034