Jet Investment v kostce

Jsme investiční společnost a obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů Jet pod regulací České národní banky. K financování investičních projektů využíváme vlastní prostředky, svůj kapitál nám svěřují institucionální investoři z Česka i zahraničí. Investovat do private equity s námi však mohou i privátní investoři, tuto možnost nabízíme od roku 2015 skrze fondy Jet. Investorům dlouhodobě přinášíme zajímavé zhodnocení vložených prostředků, během dvaceti let jsme dosáhli IRR 25 % p. a.

Od svého vzniku v roce 1997 se zaměřujeme na investice do malých a středních průmyslových podniků v celém středoevropském regionu. S dvaceti lety zkušeností v oblasti private equity dokážeme díky finanční a strategické podpoře pomoci firmám k dalšímu růstu. Specializujeme se na investice typ late-stage venture, growth, buy-out a turnaround/rescue. Historicky jsme úspěšně podpořili, restrukturalizovali nebo reorganizovali 25 podniků a stáli za několika významnými soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice a na Slovensku.

Uvádíme do pohybu kapitál i firmy

Dvacet let pracujeme pro středoevropský průmysl

Už dvacet let zhodnocujeme firmy. Zhodnocujeme kapitál vlastní i kapitál spolupracujících investorů. Našima rukama prošlo na pětadvacet společností.

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

1997

Založení Jet Investment

Igor Fait s partnery Luborem Turzou a Liborem Šparlinkem zakládá Jet Investment. Investiční skupina se od počátku zaměřuje na restrukturalizaci průmyslových firem. U prvních projektů s nevyužitými aktivy a neefektivními strukturami se jedná zejména o manažerská rozhodnutí směřující k racionalizaci jejich podnikání a finančního řízení.

1999

Severomoravské sběrné suroviny, a. s.

Sběrné suroviny Brno, a. s.

akvizice 1999 – divestice 2001

sběr odpadu

zhodnocení 2,9násobku investice

→Case Study

2001

VINIUM, a. s.

Víno Bzenec, a. s.

akvizice 2001 – divestice 2003

potravinářský průmysl

zhodnocení 2,2násobku investice

 

ZPA Nová Paka, a. s.

akvizice 2001 – divestice 2007

elektrotechnický průmysl

zhodnocení 6,8násobku investice

→Case Study

2004

ADAST Blansko

akvizice 2004 – divestice 2004

strojírenství

zhodnocení 1,8násobku investice

 

PBS INDUSTRY a. s.

akvizice 2004 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

průmyslové a těžké strojírenství, díly pro automobilový průmysl

základní společnost skupiny PBS INDUSTRY Group

→ Podniky v portfoliu

2006

STROJÍRNY POLDI, a. s.

akvizice 2006 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl, přesné strojírenství

základní společnost skupiny HOECKLE POLDI Group

→ Podniky v portfoliu

2010

KORDÁRNA Plus, a. s.

+ Slovkord, a. s., Slovenský hodváb, a. s.

akvizice 2010 – ve vlastnictví Jet Investment doposud

technické textilie, speciální chemie

základní společnost skupiny KORD Group

→ Podniky v portfoliu

 

Akvizice Kordárny v sobě snoubí hned několik prvenství – jedná se o první zahraniční akvizici Jet Investment. Současně šlo ve své době o největší soudem povolenou a zároveň první přeshraniční reorganizaci u nás. Dodnes se počítá mezi největší a nejúspěšnější reorganizace výrobního podniku v historii českých insolvencí.

2014

LESS & TIMBER, a. s., LESS & ENERGY, s. r. o.

akvizice 2014 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

dřevozpracující průmysl, stavební materiály a příslušenství, obnovitelné zdroje energie

základní společnost skupiny LESS Group

→ Podniky v portfoliu

2016

FIBERPREG GmbH, Fiberpreg CZ

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

speciální chemie, technické textilie

základní společnost skupiny COMPOSITE Group

→ Podniky v portfoliu

 

Payment4U, a. s.

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

elektrotechnický průmysl a software

základní společnost skupiny PAYMENT4U Group → Podniky v portfoliu

 

BRONSWERK HEAT TRANSFER, s. r. o.

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

výrobky a služby pro ropný a energetický průmysl

člen skupiny PBS INDUSTRY Group

→ Podniky v portfoliu

2018

Úpis fondu Jet 2

→ Fond Jet 2

1998

Kornolit, a. s.

akvizice 1998 – divestice 2000

výroba plastů

zhodnocení 3,2násobku investice

 

Moravské autoopravny Olomouc, a. s.

akvizice 1998 – divestice 2002

opravny, automobilový průmysl

zhodnocení 4,0násobku investice

→Case Study

2000

Jet Investment se stěhuje
do nového sídla na ulici Hlinky.

Jet Investment se přibližně od přelomu tisíciletí obrací k sofistikovanějším způsobům restrukturalizací. Vedle nákladových, majetkových či finančních aspektů podniky ozdravuje zejména v oblasti podnikatelské strategie a kvality managementu. Vedle restrukturalizací probíhají také nutné likvidační projekty u společností se zajímavými aktivy bez možnosti dlouhodobě uspět na trhu. Vybrané akvizice zůstávají v portfoliu Jet Investment až doposud.

 

Českomoravský len a. s.

akvizice 2000 – divestice 2001

dřevozpracující průmysl

zhodnocení 3,9násobku investice

→Case Study

2002

Hutní montáže, a. s.

akvizice 2002 – divestice 2005

těžké strojírenství

zhodnocení 1,1násobku investice

2005

Jitka, a. s.

akvizice 2005 – divestice 2007

textilní průmysl

zhodnocení 1,3násobku investice

2008

ROLOFOL, s. r. o.

akvizice 2008 – divestice 2011

obalový průmysl

zhodnocení 0,6násobku investice

 

Avízo, s. r. o.

akvizice 2008 – divestice 2013

obalový průmysl

zhodnocení 1,2násobku investice

2013

MSV Metal Studénka, a. s.

akvizice 2013 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

železniční průmysl

základní společnost skupiny MSV Metal Group

→ Podniky v portfoliu

 

Nový partner Jet Investment

Do Jet Investment vstupuje jako partner Marek Malík.

2015

Transformace Jet Investment a úpis fondu Jet 1

Jet Investment se z investiční skupiny transformuje do investiční společnosti regulované ČNB a získává oprávnění pro obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů. Vzniká private equity fond Jet 1, investiční fond a. s. Do něj během půl roku vložilo více než 100 investorů přibližně 3,3 miliardy korun, z čehož 40 % tvořil vklad partnerů Jet Investment.

→ Fond Jet 1

2017

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

železniční průmysl

člen skupiny MSV Metal Group

→ Podniky v portfoliu

 

BENET AUTOMOTIVE s. r. o.

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl

člen skupiny COMPOSITE Group

→ Podniky v portfoliu

 

HOECKLE Group

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl, přesné strojírenství

člen skupiny HOECKLE POLDI Group

→ Podniky v portfoliu

 

Končí upisovací období fondu Jet 1

→ Fond Jet 1

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034