Private equity věříme

Evropa skrývá množství investičních příležitostí – průmyslových podniků, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Často mají obrovský potenciál růstu, ale nedostatek financí či manažerského know-how. To vše jim umíme poskytnout. V Jet Investment ale vidíme potenciál i ve firmách v problémech, strategickým řízením je stavíme zpátky na nohy. Ať už jde o mladé firmy připravené k expanzi nebo ty stagnující čekající na nový impulz, vždy se snažíme najít cestu k jejich rozvoji. Private equity je prostředkem k pozitivní změně prostředí, ve kterém žijeme. Je změnou, která dává smysl.

Přináší jedno z nejlepších zhodnocení dlouhodobé investice

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

Private equity v podání Jetu

akvizice

Preferujeme vlastnictví majoritního podílu v malých nebo středních průmyslových podnicích.

aktivní řízení

Náš tým zkušených projektových manažerů se specializuje na restrukturalizace. V akvírovaných společnostech měníme neefektivní řízení, dáváme impuls k novým směrům v byznysu. Budujeme oborově silné platformy, zbavujeme se neproduktivních aktiv. Financujeme rozvoj výroby nebo využíváme synergie s firmami v našem portfoliu.

zařazení do portfolia

Podniky, které navazují nebo doplňují naše oborové platformy, si v portfoliu držíme delší dobu a dále je rozvíjíme.

prodej

Pro podniky, které jsme naplno rozjeli, hledáme strategické partnery a se ziskem je prodáváme.

výnosy

Jsme motivováni dosahovat co nejvyšších výnosů pro naše investory.

Vítězství private equity nad veřejným akciovým trhem

  1. investice do private equity nepodléhají volatilitě akciového trhu >>> jsou vhodnou součástí každého diverzifikovaného portfolia
  2. pro investice do private equity nejsou určující čtvrtletní výsledky >>> private equity se soustředí na dlouhodobou vizi a strategii, která je udržitelná
  3. investoři private equity hrají aktivní roli ve správě svého majetku >>> zkušený investor vědomě ovlivňuje riziko své investice, kterou má plně pod kontrolou

Role investora v private equity fondech

úpis kapitálu

Kvalifikovaní investoři do fondu vstoupí podpisem investiční smlouvy s maximální částkou, kterou budou ochotni investovat.

capital calls

Během investičního období si správce fondu po částech vyžádá finanční prostředky investora až do smluvené maximální výše.

distribuce výnosů

Kromě obvyklé distribuce v průběhu investičního horizontu se po jeho ukončení fond otevře a investoři z něj vystoupí odprodejem svých akcií.

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034