Investiční fokus

Investujeme do oborů, kterým rozumíme

V byznysu volíme konzervativní přístup a postupný růst namísto nepřiměřeného rizika a nejistého zisku. Dlouhodobá stabilita je důvodem, proč nám investoři svěřují své finance opakovaně.

Přinášíme zhodnocení pro investory a řešení pro průmysl

Investujeme do majoritních podílů v průmyslových společnostech střední Evropy. Vyhledáváme investiční příležitosti typu late-stage venture, growth, buy-out nebo turnaround/rescue. Naší specialitou je strojírenství, železniční a automotive průmysl, petrochemický, chemický a plynárenský průmysl, dřevozpracující průmysl a technické textilie. Na budoucnost naše podniky připravujeme automatizací, investicemi do hi-tech technologií a moderních materiálů.

Důležitá upozornění

 

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu slouží pouze pro prezentační účely společnosti Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 038 90 333 a poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investic této investiční společnosti. Webové stránky proto neslouží jako průvodce investicemi ani nenabízí jakékoliv investice či produkty. Webové stránky ani nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích s nimi spojenými. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Je určena výhradně pro informační účely a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní jakékoliv investiční rozhodnutí.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nelze považovat za radu k jednotlivé investici ani za fiskální nebo právní radu. Investice se mohou jak zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto by každé rozhodnutí mělo být učiněno jak na základě pečlivé úvahy s ohledem na všechna možná rizika, tak i na základě rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého investičního poradce.

Společnost Jet Investment, a. s. neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených na těchto webových stránkách. Webové stránky se aktualizují nepravidelně, proto některý jejich obsah nemusí být též aktuální. Rovněž z informací obsažených na těchto webových stránkách není možné odvozovat žádná práva.

Podniky v portfoliu řídí v terénu tým našich expertů. Zasedají v představenstvech a dozorčích radách a plánují strategický rozvoj společností. Každou akvizici spravuje projektový ředitel na bázi každodenního „hands-on“ managementu a jeho odměna se odvíjí od dlouhodobých výsledků společnosti. Jen takový přístup umožňuje flexibilní a kvalifikované rozhodování a minimalizaci rizik.

Aktivní řízení společnosti

Diverzifikace portfolia

Portfolio budujeme tak, abychom maximálně snížili míru rizika. Kromě pestrého mixu oborů v našem portfoliu kombinujeme i firmy v různých fázích vývoje. Dividendovou složku portfolia skládáme z prosperujících podniků, které prošly restrukturalizačním procesem a nabízejí zajímavý a stabilní výnos. Do růstové složky portfolia nakupujeme akvizice s výhledem na úspěšnou restrukturalizaci a následný růst.

Firmy nakupujeme strategicky. Společnosti v portfoliu sdružujeme do oborových skupin. Akvizičními nebo organickými investicemi stavíme kolem jednoho nebo více podniků celé platformy, ať už na základě navazujícího výrobního řetězce, vzájemných obchodních či výrobních synergií nebo s cílem posílit pozici na trhu.

Platformy k vyšším ziskům

Do jakých podniků investujeme

 • Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem nebo vysokou kvalitou nabízené práce
 • Společnosti podhodnocené díky krizím v oboru, případně mimořádným vlivům
 • Společnosti v reorganizaci či insolvenci
 • Společnosti s restrukturalizačním nebo růstovým potenciálem
 • Společnosti pro posílení tržní pozice firem v našem portfoliu
 • Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

Jaká máme investiční kritéria

 • Tržby společnosti 10–200 milionů EUR
 • Hodnota společnosti 0–100 milionů EUR
 • EBITDA společnosti záporná až 30 milionů EUR
 • Vlastní investice do výše 100 milionů EUR
 • Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou

 

Adresa společnosti

Jet Investment, a.s.

Hlinky 126

603 00 Brno

Česká republika

 

Kontakt recepce

Tel: +420 543 427 011

jet@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro investory

Jan Brávek

+420 724 357 700

bravek@jetinvestment.cz

 

Kontakt pro média

Petra Kubíčková

Mob: +420 606 201 124

kubickova@transparent.cz

IČ: 03890333

DIČ: CZ03890333

Spol. zapsaná v OR u KS v Brně,  odd. B, vl. 7268

 

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Masarykovo náměstí 1222/54

586 01  Jihlava

 

Číslo účtu: 2110429034/2700

IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034